You are here

Osnovne informacije

Doc. dr Jelena Kovačević
Šef Katedre za računarske komunikacije, docent
Telefon: 
4801 168
Email: 
jelena.kovacevic@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Jelena Kovačević rođena je u Beogradu 10. aprila 1973. godine. Osnovnu školu je završila u Novom Sadu 1987. godine. Iste godine je upisala prirodno-matematičku gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, obrazovni profil matematičko-programerski saradnik.

Studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu upisala je 1991. godine na Odseku za elektrotehniku i računarstvo, smer Računarska tehnika i upravljanje sistemima, usmerenje Računarska tehnika. Diplomski rad pod nazivom "Jedno rešenje algoritma pretraživanja za uslugu video telefona" je odbranila 1997. godine, iz predmeta Sistemska programska podrška.

Od 1997. godine do 1999. godine bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju i bila je angažovana na brojnim projektima iz oblasti obrade digitalnih signala i aplikacija u realnom vremenu.

Magistarsku tezu pod naslovom "Jedan pristup DSP realizaciji audio kodeka sa malim kašnjenjem" odbranila je 2003. , na FTN.
Doktorsku tezu pod naslovom "Jedno rešenje sistema za bežičnu distribuciju audio signala u lokalnim multimedijalnim mrežama" je odbranila 2010. godine, takođe na FTN

Na Fakultetu tehničkih nauka (Institut za računarstvo i automatiku) u Novom Sadu se zaposlila 1999. godine kao asistent pripravnik na predmetu Algoritmi i ahitekture DSP.

U zvanje docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Univerzitetu u Novom Sadu je promovisana 2011. godine.
Istraživački interes Jelene Kovačević usmeren je ka razvoju softvera za široku klasu digitalnih signal procesora, sa posebnim akcentom na razvoj sistema za rad u realnom vremenu.

Izvodi nastavu iz predmeta Algoritmi i ahitekture DSP.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

IEEE - www.ieee.org

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru