You are here

Uspešno učešće na konferenciji ELECTRONICS 2018 u Litvaniji

24.09.2018 - 10:00
Galerija

Tri naučnoistraživačka rada, čiji su autori nastavnici i istraživači sa Odseka RT-RK, prezentovana su na ovogodišnjoj 22. Međunarodnoj konferenciji ELECTRONICS 2018, koja je održana u Palangi u Litvaniji, u organizaciji Kaunas University of Technology.

Radove je prezentovao doc. dr Ivan Kaštelan koji kaže da je konferencija okupila oko stotinu učesnika iz Srbije, Poljske, Litvanije, Rusije, i drugih zemalja. Radovi su prezentovani u nekoliko sesija, među kojima su elektronika, računarstvo, telekomunikacije, merenja i drugo.

Ivan Kaštelan ističe da njegov rad “A Novel Concept of Electrical Stimulation of Touchscreens Used for Automated Verification of Mobile Devices”(Ivan Kaštelan, Vukota Peković, Nikola Teslić), daje finalni pregled istraživanja koja je radio na Black Box Testing sistemu (BBT) za testiranje uređaja sa ekranom osetljivim na dodir.

„U radu su predstavljeni konačni rezultati istraživanja koji do sada nisu objavljeni u nekom od časopisa“, kazao je Ivan Kaštelan dodajući da je u okviru istraživanja prvi put napravljen  prototip sistema koji, koristeći čisto električni pristup, stimuliše ekran osetljiv na dodir.

„Dosadašnji sistemi za verifikaciju uglavnom su mehanički bazirani, dok smo ovde napravili prototip sistema koji konstantno dodiruje ekran na celoj površini, ali električno pali i gasi pojedine delove površine po želji“, kaže Kaštelan i navodi da je to važno, jer se ukidaju problemi koje uvodi mehanika.

Asistentu Stefanu Pijetloviću ove godine je prvi put objavljen rad u nekom od časopisa. Od radova prezentovanih na  konferenciji njegov rad je prvi dobio pozitivno mišljenje recenzenata.

Kako navodi, ideja za rad “Optimizing FDTD Memory Bandwidth by Using Block Float-Point Arithmetic” (Stefan Pijetlović, Miloš Subotić, Nebojša Pjevalica), potekla je od kolege Miloša Subotića, koji je tokom svog istraživanja uvideo da bi ta problematika mogla biti zanimljiva za dalje istraživanje.

Objašnjavajući probelamtiku kojom se bavio u svom radu Stefan Pijetlović kaže da u okviru elektromagnetike postoje algoritmi koji su intenzivni u smislu resursa koji su potrebni da bi radili efikasno.

„Mi smo uvideli da postoji drugi pristup kako da efikasnije iskoristimo te resurse, pre svega sa stanovišta memorije, gde smo ugradili neki račun, propustili kroz simulacije i dobili sasavim pristojnu uštedu od skoro 50 odsto u nekim situcijama“, naveo je Pijetlović dodajući da je rad koncipiran više teorijski,  a da je sledeći korak izrada prototipa sistema.

„Najzanimljivije je to što smo za predstvaljanje podataka u ovoj oblasti prvi put iskoristili takozvani blokovski pokretni zarez koji se koristi u drugim oblastima. To je bila glavna novina koju smo uveli i recenzenti su to prepoznali kao nešto što bi moglo biti interesantno“, rekao je Pjetlović.

Treći rad prezentovan na konferenciji u Litvaniji jeste “Acceleration of Digital Stochastic Measurement Simulation” (Velibor Pjevalica, Nebojša Pjevalica, Ivan Kaštelan, Nenad Petrović). Rad u oblasti računarstva bavi se upotrebom multithreadinga u ubrzavanju računarskog simulacionog procesa stohastičnog merenja.

Kako ističe prof. dr Nebojša Pjavalica, sva tri rada su objavljena u časopisu „Elektronika i elektrotehnika “, što ja autorima značajno za dalju akademsku karijeru. Pjavalica navodi da je mogućnost da se rad istovremeno prezentuje na konferenciji i bude objavljen u časopisu dobra za istraživače, i dodaje da Odsek RT-RK godinama unazad ima zapaženo učešće na konferenciji u Litvaniji.