You are here

Unapređenje saradnje sa američkim institucijama u oblasti Data Science

07.02.2019 - 10:45
Galerija

Prva USA-Serbia & West Balkans Data Science Workshop, koja je organizovana u Beogradu, okupila je više od pet stotina učesnika u okviru četiri sekcije posvećene osnovama Data Science, bezbednosti u kritičnim sistemima, biomedicinskoj informatici i primeni nauke o podacima u arheologiji.

Odsek RT-RK, koji se godinama unazad uspešno bavi istraživanjima u oblasti softverskih transakcionih memorija, predstavio je neke od svojih rezultata, a o učešću u radionici govorili su šef Katedre za računarsku tehniku prof. dr Miroslav Popović, asistent Branislav Kordić i student doktorskih studija Marko Popović.

O radionici i njenom značaju za unapređenje međunarodne saradnje sa američkim institucijama u oblasti Data Science razgovarali smo sa prof. dr Silviom Gilezan sa Fakulteta tehničkih nauka, koja bila jedan od organizatora radionice.

Prema rečima profesorice Gilezan, radionica USA-Serbia & West Balkans Data Science Workshop, rezultat je projekta na kojem se radilo više od dve godine.

Radionica je zapravo prvi korak u ravnopravnoj međunarodnoj saradnji sa američkim institucijama, koja, nažalost, već duži niz godina i decenija nije postojala“, kazala je prof. dr Gilezan i dodala da je radionica okupila istraživače koji su u svom radu povezani sa naukom o podacima, počev od matematičkih osnova, pa do najprimenjenijih stvari u vrlo kompleksnim istraživanjima iz biomedicine, arheologije, računarstva i drugo.

Čini mi se da je računarstvo prvi put zapravo postalo jedna fundamentalna disciplina, koja na neki način, kao i matemetika, služi svim ostalim granama kao sredstvo razvoja“, rekla je prof. dr Gilezan.

Kako je navela, evidentno je da je nauka o podacima danas postala lingua franca nauke, jer se zapravo svi na neki način spajamo u tom domenu, i postajemo i korisnici i istraživači koji doprinose razvoju Data Science.

Prof. dr Gilezan je naglasila da je radionica pokazala da postoji sinergija u oblasti nauke o podacima. Zaključeno je da potrebno da se uspostavi formalni okvir saradnje između US National Science Foundation (NSF) i odgovarajućeg tela u Srbiji, koje je trenutno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a ubuduće će biti Fond za nauku koji je u pripremi.

Jasno je da postoji veliko interesovanje za saradnju u ovoj oblasti. Individualna saradnja postoji, i to dugi niz godina i decenija, bazirana na entuzijazmu, znanju i umeću profesora i istraživača. Međutim, ta saradnja je limitiranog dometa i zbog toga je potrebno da se definiše odgovarajući formalni okvir koji će je podržati, naročito finansijski“, rekla je profesorica Gilezan.

Prof. dr Miroslav Popović je naglasio da na Odseku RT-RK, već duži niz godina, grupa istraživača radi u oblasti softverskih transakcionih memorija. Kako je naveo, Odsek se tradicionalno prepoznaje u kritičnim infrastrukturama, kojima je bila posvećena jedna od sekcija u okviru radionice.  

Profesor Popović je istakao značaj saradnje sa kolegama iz Evrope i sveta, a time i obnove formalizovanja saradnje sa naučno-istraživačkim institucijama iz SAD. Dodao je da se Odsek u okviru radionice predstavio sa dva postera, od kojih je jedan upravo proistekao iz saradnje sa uglednim istraživačima, među kojima su Costas Busch, Maurice Herlihy, koji je stvorio koncept transakcionih memorija 1992. godine, i Gokarna Sharma.

Rezultate nekih od naših istraživanja predstavili su asistent Branislav Kordić i student doktorskih studija Marko Popović, u okviru poster sekcije posvećene osnovama nauke o podacima.

Jedna od tri celine koje je naš poster sadržao, tiče se transakcionih memorija, gde smo predstavili istraživanja vezana za softversku transakcionu memoriju, za programski jezik Python. Druga celina je bila formalizacija, koju smo radili zajedno sa profesoricom Gilezan, dok se treća odnosila na raspoređivanje transakcionih memorija u okviru distribuiranih sistema, gde smo predstavili algoritme raspoređivanja“, kazao je Branislav Kordić i dodao da je danas Data Science, oblast koja se intenzivno istražuje na svim poljima.

Student doktorskih studija Marko Popović dodao je da je za mlade istraživače bilo značajno to što su tokom radionice mogli da se upoznaju sa radom kolega SAD i drugih zemalja u oblasti Data Science, i sa prespektivama u toj oblasti.

Radionica USA-Serbia & West Balkans Data Science Workshop organizovana je u saradnji US National Science Foundation (NSF), Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerziteta u Novom Sadu, Beogradskog univerzitetam, Ambasade SAD, Srpske akademije nauka i umetnosti – Matematički institut.