You are here

Studentima Odseka RT-RK i ove godine nagrada ETRAN-a za najbolji rad mladog istraživača

03.09.2018 - 10:30
Galerija

Priznanje za najbolji rad mladog istaživača u sekciji Računarstvo (RT), koje tradicionalno dodeljuje Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN),  i ove godine je poneo jedan od naših studenata.

Na 61. konferenciji ETRAN, nagradu je dobio Dragan Brkin za rad: „Jedno rešenje CloudSim simulacije distribuirane STM“, koji je uradio pod mentorstvom prof. dr Miroslava Popovića i asistenta Branislava Kordića.

Prof. dr Miroslav Popović, šef Katedre za računarsku tehniku, ističe da je RT sekcija jedna od nekoliko u okviru ETRAN konferencije u kojima se, između ostalog, nagrađuju i najbolji radovi mladih istraživača, te  da je ta sekcija godinama unazad sa najvećim brojem prijavljenih radova.

Radovi naših istraživača i studenata sa Odseka RT-RK su svake godine veoma zastupljeni u okviru RT sekcije. Na ovogodišnjem ETRAN-u, od ukupno prijavljenih radova u toj sekciji  - 60 odsto su činili naši radovi“, naveo je prof. dr Popović i istakao da Odsek RT-RK podstiče studente, da zbog kvaliteta naše najstarije domaće konferencije objavljuju radove na ETRAN-u. On je dodao i da ETRAN ima višedecenijsku tradiciju, te da je poslednjih godina podignut nivo recenzija i kvalitet radova koji se izlažu na konferenciji.

Nagrađeni rad „Jedno rešenje CloudSim simulacije distribuirane STM“ bavi se jednom od tema koje se istražuju na Katedri za računarsku tehniku, u oblasti distribuiranih sistema u cloud-u.

Dragan Brkin je u okviru svoje master teme odabrao da iskoristi CloudSim, koji je opšti alat i nije mogao da simulira transakcione memorije. Njegov zadatak je bio da učini iskorak i da CloudSim-u u doda nove specijalizovane klase kako bi uveo apstrakcije koje su potrebne, da bi mogao da simulira transakcione obrade.

Objašnjavajući  proces izarade rada i postignute rezultate, Dragan ističe da mu je teorijsko znanje stečeno na predmetu Distribuirani sistemi u realnom vremenu, bilo dobra podloga da se upusti u ovakav istraživački rad na masteru iz kojeg je proizašao i nagrađeni rad na ETRAN-u.

Proširen novim rezultatima, koji se odnose na protokol ažuriranja u dve faze,  Draganov rad je potom objavljen i u Serbian Journal of Electrical Engineering.

To je takođe potvrda važnosti istraživanja koja radimo na Katedri, kao i da su naši studenti  sposobni da, uz vredan rad i posvećenost naprave iskorak u istraživanjma“, kazao je Branislav Kordić i dodao da je kroz ovaj master projakat pokazana veza između inženjerskog pristupa i onoga što naši  studenti rade kroz naučna istraživanja.