You are here

Radionica „Kako uređaji razgovaraju“

14.11.2018 - 10:00
Galerija

U okviru radionice „Kako uređaji razgovaraju“, Institut RT-RK i Odsek RT-RK su na ovogodišnjoj manifestaciji „Noć istraživača“ prezentovali posetiocima kako se pametni uređaji umrežavaju, komuniciraju međusobno i formiraju sistem pametne kuće.

Doc. dr Marija Antić objašnjava da umreženi uređaji razmenjuju informacije o svom stanju, a čitav sistem je moguće podesiti tako da promene registrovane na jednom uređaju prouzrokuju promene stanja drugih uređaja u domaćinstvu. Recimo, ako senzor na vratima detektuje njihovo otvaranje, moguće je upaliti sva svetla u domaćinstvu. Takođe, ako se detektuje poplava u kupatilu, sistem može poslati upozorenje odsutnom vlasniku kuće SMS-om.

Na radionici su posetioci upravo mogli da vide primere ovakvih podešavanja sistema, te da je promena stanja kontaktnog senzora izazivala promenu boje pametne sijalice, dok je detekcija vlage pokretala alarm u sistemu“, rekla je doc. dr Marija Antić.

Kako doc. dr Antić ističe, manifestacije poput „Noći istraživača“ izuzetno su značajne za popularizaciju nauke među decom pre svega, ali i među njihovim roditeljima.

Bilo je zaista divno videti oduševljenje koje je kod najmlađih posetilaca prouzrokovao momenat u kome dodirnu neki senzor i izazovu promenu boje sijalice, na primer. Njihova neposrednost u komunikaciji i količina pitanja koje postavljaju su pravi dokaz koliko ih tehnologija zaista interesuje, a ovakvi događaji su pravi način da sa njom dođu u direktan kontakt na jedan neformalan i zabavan način“, rekla je doc. dr Antić. Ona je dodala da je i roditeljima bilo interesantno da saznaju detaljnije informacije o tehnologijama koje se koriste za komunikaciju uređaja, kao i o mogućnostima OBLO sistema pametnih kuća, razvijenog na Institutu.

Mislim da niko nije otišao razočaran, ni posetioci, ni mi kao učesnici, s obzirom na to da je odziv bio sjajan“, kazala je doc. dr Antić.

Osvrnuvši se na istraživanja Instituta RT-RK i Odseka  RT-RK u oblasti kućne automatizacije, doc. dr Marija  Antić kaže da na tržištu danas postoji mnoštvo različitih tehnologija koje uređaji koriste kako bi komunicirali međusobno. Najznačajnije među bežičnim tehnologijama koje se koriste u automatizaciji domaćinstva su Zigbee, Z-Wave i Bluetooth Low Energy (BLE). Prema rečima doc. dr Antić, svaka od ovih tehnologija definiše skup pravila koja uređaji koriste kako bi razmenjivali informacije i formirali mrežu. Uređaji koji koriste različite tehnologije ne mogu direktno komunicirati, već je neophodno postojanje centralnog kontrolera, koji „prevodi“ poruke na zajednički jezik, i omogućava da raznorodni uređaji formiraju celinu.

U okviru Instituta RT-RK razvijen je OBLO sistem pametne kuće, čija je glavna komponenta kontroler, koji podržava Zigbee i Z-Wave tehnologije, omogućava komunikaciju između različitih uređaja, udaljen pristup sistemu preko interneta, kao i grupisanje uređaja prema lokaciji ili nekoj funkciji koju treba zajedno da obavljaju. Kako bi udaljeni pristup sistemu bio moguć i onda kada se korisnik ne nalazi u domaćinstvu, razvijen je i servis u oblaku, a korisnička sprega omogućena je putem mobilnih i veb aplikacija“, navela je doc. dr Antić.

Ona je dodala da je jedan od pravaca istraživanja dalje proširivanje servisa u oblaku, kako bi se omogućilo prikupljanje podataka o promenama u sistemu i njihova analiza, pre svega u cilju dijagnostike, ali i učenja o navikama korisnika. Na osnovu detektovanih obrazaca u ponašanju, korisniku se mogu sugerisati podešavanja koja bi mu olakšala upotrebu sistema. Takođe, odstupanje od uobičajenih obrazaca može poslužiti kao osnov za alarmiranje vlasnika domaćinstva, ili nekih komunalnih službi. Ovakav alarm naročito može biti koristan u slučaju kada starije osobe žive same, te odstupanje od uobičajenog ponašanja može biti signal nekog zdravstvenog problema.

Na kraju doc. dr Antić ističe da, pored upotrebe mašinskog učenja u cilju boljeg prilagođavanja sistema korisniku, jedna od oblasti koja je danas veoma aktuelna u oblasti kućne automatizacije jeste i kontrola sistema glasom. U okviru Instituta je pre nekoliko godina formirana istraživačka studentska grupa Aisha, koja je integrisala Amazon Alexa i Google Assistant servise u OBLO.