You are here

Namenska putanja Odseka RT-RK za školovanje inženjera u automobilskoj industriji

30.01.2019 - 08:45
Galerija

Prateći trendove koji se dešavaju u automobilskoj industriji u Evropi i svetu, a time i potrebu za kvalifikovanim inženjerskim kadrom i znanjem u oblasti računarstva i softverkog inženjerstva u automobilskoj industriji, Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije (RT-RK) Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, ponudio je studentima posebnu putanju znanja, koja će ih osposobiti za rad u ovoj aktuelnoj IT oblasti.

U novom ciklusu akreditacije, u okviru već postojećeg programa Računarstvo i automatika, na IV godini osnovnih studija i na master studijama, Odsek RT-RK je kreirao namensku putanju čiji je cilj da pokrije osnovna i napredna znanja  koja su potrebna u specifičnoj grani industrije kakva je automobilska, koja je ograničena svojim standardima i pravilima, i jakom bezbednosnom komponentom.

Predmeti koji su uvedeni na novoj namenskoj putanji, grupisani su tako da mogu da prate procese u razvoju softvera u automobilskoj industriji. Početna znanja, koja su studentima ponuđena, polaze od projektovanja arhitektura i samog softvera za automobilsku industriju, sa jakim fokusom na bezbednosne i kritične putanje u samom razvoju. Potom se, kada su postavljeni ti fundamenti, objašnjavaju računarske mreže, magistrale i protokoli u automobilskoj industriji, koji povezuju i razmenjuju  informacije između različitih delova vozila.

Studenti će dalje usvajati znanja koja se odnose na razvoj softvera, sa jakim fokusom na algoritme za obradu slike i tehnike dubokog učenja u umreženim vozilima, a kao završna velika celina, obrađivaće se metode i tehnike ispitivanja, kalibracije, i dijagnostike softvera.

Kada se govori o automobilskom softveru, mora se imati na umu činjenica da je reč o sistemima koji su kritični za bezbednost ljudi i okruženja. Softver mora da bude razvijen po vrlo rigoroznim procedurama i standardima, za šta je nepohodna najsavremenija oprema, koja će omogućiti određene alate i programska okruženja koja su standardi za razvoj softvera.

Imajući u vidu ovu činjenicu, našim studentima i profesorima je u okviru Interreg IPA prekograničnog projekta DRIVE, obezbeđeno da rade u jednoj od najopremljenijih univerzitetskih laboratorija u Evropi zasnovanoj na opremi i alatima koji se koriste u automobilskoj industriji.

Potencijali koji postoje u oblasti automobilskog softvera, konkretne potrebe industrije i šanse za razvoj biznisa u ovoj oblasti, prepoznate su i u Osijeku, gde softver za automobilsku industriju može da se studira na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT), koji je zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka realizovao projekat DRIVE.

U okviru nove namenske putanje Odseka RT-RK, ponuđeni predmeti su koncipirani tako da studentima omogućavaju da budu pripremljeni za koncept kontinualnog životnog obrazovanja. Ponuđen im je bazični koncept i osnovni alati u oblasti automobilskog softvera, a primena tih znanja će zavisiti od budućih trendova.