You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Miodrag Temerinac
Šef Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, redovni profesor
Telefon: 
4801 103
Email: 
miodrag.temerinac@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Prof. dr Miodrag Temerinac je redovni profesor i Šef Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1976, magistrirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1979 i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1983. Od 1976 do 1992 bio je zaposlen Institutu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, prvo kao asistent a od 1983 kao docent i vanredni profesor. U tom vremenu je bio šef Katedre za telekomunikacije, direktor Instituta i prodekan za nauku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 1988 do 1990 je bio na Univerzitetu u Hanoveru kao stipendista Aleksander-von-Humboldt fondacije. Od 1992 do 2009 je bio zaposlen u firmi Mikronas (Frajburg, Nemačka) koja razvija i proizvodi čipove za televiziju i automobilsku elektroniku, prvo u razvoju do 1995 a onda u menadžmentu, zadužen za transfer znanja i koperaciju sa istraživačkim institutima i fakultetima. U to vreme je završio i Management Corporatee School na institutu IMD u Lozani. U ime firme je učestvovao u akviziciji Centra za analogni dizajn u San Dijegu i u osnivanju Centra za razvoj TV softvera na kampusu Univerziteta u Novom Sadu. Period 2005-2006 je proveo u Šangaju učestvujući u osnivanju Centra za razvoj kineskog TV sistema. Od 2007 je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu u Novom Sadu i suosnivač je firme RI Institut RT-RK d.o.o. na kampusu Univerziteta u Novom Sadu koja pruža razvojne servise vodećim svetskim kompanijama u oblasti sistema zasnovanih na računaru (multimedijalni sistemi, televizija, telefonija, automobilska elektronika, senzorske mreže potrošačka elektronika).

Njegova naučno-istraživačka i obrazovna delatnost usmerena je na algoritme i arhitekture za digitalnu obradu signala kao i na njihove primene u sistemima baziranim na računaru (embedded systems). Rukovodilac je više domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Vodio je više od desetak doktorata, preko petdesetak magistarskih i master radova i više od stotinu diplomskih i bečeler radova. Do sada ima više od stotinu publikovanih radova na internacionalnim konferencijama i više od dvadeset publikacija u naučnim časopisima sa sci-liste kao i nekoliko knjiga-udžbenika. Sem toga ima više od četrdeset međunardno prihvaćenih patenata. Član je u IEEE (senior member), član je VDE-ITG Fachguppe für Signalverarbeitung u Nemačkoj i bio je predsedavajući i recenzent na više internacionalnih i domaćih naučnih konferencija.

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet