You are here

Osnovne informacije

MSc Velibor Škobić
Telefon: 
4801 113
Email: 
velibor.skobic@rt-rk.com
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Velibor Škobić je rođen 12.09.1988. godine u Travniku, SFRJ. Osnovne i master studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. Diplomirao je 2011. godine na smjeru Elektronika i telekomunikacije, odbranivši diplomski rad pod nazvivom „Bežične industrijske mreže“. Master studije završio je 2013. godine, odbranivši master rad pod nazivom „FPGA realizacija RSA algoritma“. Doktorske studje je upisao školse 2014/2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, studijski program Računarstvo i automatika.
Istraživački interes Velibora Škobića usmeren je ka programabilnim logičkim kolima i optimizaciji hardverske relizacije algoritama za zaštitu podataka i obradu signala.

 

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
09:00 - 09:45