You are here

Osnovne informacije

MSc Predrag Dimković
Telefon: 
480 1294
Email: 
predrag.dimkovic@rt-rk.com
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Predrag Dimković je rođen 28. februara 1986. godine u Sarajevu. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je 2005. godine, nakon završene Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu. Osnovne akademske studije završio je 2009. godine na Katedri za Mehatroiniku odbranivši BSc diplomski rad na temu "Autonomni robot".

Zvanje diplomiranog master inženjera mehatronike stekao je 2010. godine odbranom master diplomskog rada na temu "Sistem za daljinski nadzor automobila", na Katedri za mehatroniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Oblasti interesovanja su namenski računarski sistemi, humanoidni roboti i automatika. Poslednje dve godine radi kao inženjer na Linux baziranim set-top boks rešenjima.

Konsultacije
 
Pon Uto Sre Čet Pet