You are here

Osnovne informacije
Biografija

Nikola Vranić je rođen 31.08.1986. u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje je zaršio u Staroj Pazovi. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je 2005. godine. Diplomirao je 2010. godine na smeru Računarska tehnika i računarske komunikacije sa prosečnom ocenom 10, odbranivši diplomski rad "Centar za objedinjeni nadzor i upravljanje", sa ocenom 10. Doktorske studije je upisao školske 2010./2011. godine na istom fakultetu, na smeru Elektrotehnika i računarstvo, studijski program Računarstvo i automatika.
Tokom doktorskih studija bio je saradnik u nastavi za užu naučnu oblast na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za računarstvo i automatiku, u okviru nekoliko predmeta: Sistemska programska podrška 1, Sistemska programska podrška 2, Međuračunarske komunikacije i računarske mreže, Logičko projektovanje digitalnih sistema 1 i Logičko projektovanje digitalnih Sistema 2.
Predavač je i asistent na internim kursevima u okviru RT-RK odseka: Android system programming, Git-Gerrit i Advance Digital Television.
U periodu jul-septembar 2012. godine, bio je na usavršavanju u Google, Seul, Južna koreja u okviru projekta Google TV.
Domen interesovanja u istraživanju su mu dizajn i implementacija visoko integrisanih ugrađenih sistema u uređajima potrošačke elektronike, kao i paralelizacija programa za izvršavanje na višejezgarnim procesorima i višeprocesorskim sistemima.
Autor je preko 15 radova u zbornicima radova na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Takođe, koautor je 2 tehnička rešenja iz kategorija novi proizvodi, tehnologije uvedene u proizvodnju, kao i prototipovi i nove metode.

 

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet