You are here

Osnovne informacije

MSc Nevena Jovanov
Telefon: 
480 1211
Email: 
nevena.jovanov@rt-rk.com
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Jovanov M. Nevena je rođena 31.7.1991. godine u Zrenjaninu, Republika Srbija.

Studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (odsek: elektrotehnika, smer: računarstvo i automatika) započela je 2010. godine, a završila je 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,49 (devet i 49/100). Diplomski rad, pod nazivom: "Realizacija grafičke korisničke sprege za personalizovani programski vodič proširen multimedijalnim sadržajem sa Interneta", kandidatkinja je odbranila jula 2014, i bila ocenjena ocenom 10 (deset).

Nakon završetka osnovnih studija 2012. godine na Univerzitetu u Novom Sadu izabrana je u zvanje saradnika u nastavi i zapošljava se kao samostalni inženjer u "RT-RK" doo, gde i danas radi.

Master studije na temu "Realizacija grafičkog korisničkog interfejsa sa 3D podrškom za digitalni set - top boks uređaj zasnovan na operativnom sistemu Android" završava 2015. sa prosečnom ocenom 10 (deset).

Autor je ili koautor više od 9 naučnih radova objavljenih na domaćim ili stranim konferencijama.

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
 
Pon Uto Sre Čet Pet