You are here

Osnovne informacije

MSc Nenad Jovanović
asistent
Telefon: 
4801 212
Email: 
nenad2.jovanovic@rt-rk.com
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Nenad Jovanović je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2008. godine upisao studijski program Računarstvo i automatika na kojem je završio osnovne akademske i master studije. Diplomski master rad sa nazivom „Realizacija BitTorrent klijentske aplikacije za reprodukciju multimedijalnog sadržaja u vidu toka podataka na prijemniku digitalnog televizijskog signala zasnovanog na Android platformi“ odbranio je 2013. godine na Katedri za računarsktu tehniku i računarske komunikacije.
Nakon završetka osnovnih studija 2012. godine na Univerzitetu u Novom Sadu izabran je u zvanje saradnika u nastavi. Nakon završenih master studija 2013. godine prešao je u zvanje asistent-master.
Istraživački interes Nenada Jovanovića usmeren je ka sistemima za rad u realnom vremenu, sistemima za paralelnu obradu i računarskim mrežama.

 

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet