You are here

Osnovne informacije
Biografija

Rođen je 4. aprila 1981. godine u Novom Sadu. Živi u Veterniku gde je završio osnovnu školu "Mihajlo Pupin" i posle toga upisao gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" matematički smer - ogledno odeljenje. 2000 godine započinje studije na Fakultetu tehničkih nauka, Elektrotehnički odsek, smer Računarska tehnika i računarske komunikacije. Diplomski-master rad pod naslovom “Jedno rešenje spektralnog proširenja kod višekanalnih digitalnih audio procesora”, odbranio je 2006. godine.

Profesionalni angažman započeo je 2006 godine u grupi koja je blisko sarađivala sa kompanijom Cirrus Logic inc. Radio je u oblasti digitalne obrade zvuka. 2008. godine prelazi u firmu RT-SP D.O.O. gde je bio na poziciji vođe grupe za softverske alate namenjene DSP platformama. Često boravi u inostranstvu i radi u internacionalnim timovima zajedno sa kolegama iz Novog Sada, Amerike i Ujedinjenog Kraljevstva. Dugi niz godina vodi tim koji razvija softverske alate bazirane na Eclipse.org tehnologiji.

U okviru doktorskih studija bavi se namenskim sistemima baziranim na DSP arhitekturi, softverskim alatima i računarskim komunikacijama. Nosilac je nagrade za rad mladog autora na konferenciji Etran 2007 godine. Takođe dobio je nagradu za najbolji rad na međunarodnoj konferenciji ECBS-EERC 2009. Glavni fokus istraživanja su alati za grafičko programiranje uređaja sa ograničenim resursima, uređaji povezani na internet (Internet of Things) i mreže senzora. Radi na doktorskoj disertaciji pod naslovom „Model izvorišnog saobraćaja bežičnih akustičkih senzora u prostoru sa reverberacijom“.

Uporedo, od septembra 2007. godine je zaposlen kao saradnik u nastavi na Katedri za računarsku tehniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U zvanje asistenta-mastera je  izabran 2009 godine.

Učestvovao je u izvođenju nastave iz predmeta: Arhitekture i algoritmi DSP i Međuračunarske komunikacije i računarske mreže

 

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
  10-11   10-11