You are here

Osnovne informacije
Biografija

Ivan Považan je rođen 29. maja 1988. godine. Nakon završene gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" 2007. godine, upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, studijski program Računarstvo i automatika, na kom završava osnovne akademske i master studije. Na katedri za Računarsku tehniku i računarske komunikacije 2011. godine odbranio je diplomski bečelor rad "Merenje kvalitativnih karakteristika asemblerskog koda", a godinu dana kasnije diplomski master rad pod nazivom "Prilagođenje kompajlerske infrastrukture za MIPS ciljnu platformu".
Školske 2012/2013. godine upisuje doktorske studije na istom studijskom programu. Iste godine odabran je u zvanje asistenta mastera na Fakultetu tehničkih nauka.
Istraživački interes Ivana Považana usmeren je ka sistemima za rad u realnom vremenu, sa akcentom na softverske alate i digitalnu obradu signala.
 

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet