You are here

Osnovne informacije

MSc Goran Vukov
Asistent
Telefon: 
4801 207
Email: 
goran.vukov@rt-rk.com
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Goran Vukov je rođen 13. januara 1992. godine u Novom Sadu. Završio je srednju elektrotehničku skolu "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu 2011. godine, a nakon toga iste godine upisuje Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i studijski program Računarstvo i automatika na kojem je završio osnovne akademske studije.

Diplomski rad sa nazivom „Realizacija snimača podataka o dogadjajima u vozilu“ odbranio je 2015. godine na Katedri za računarsktu tehniku i računarske komunikacije.
Iste godine na Katedri za računarsktu tehniku i računarske komunikacije upisuje Master studije.

Bio je stipendista naučno istraživačkog instituta RT-RK od 2014. godine, a od 2015. godine zaposlen je na istitutu kao inženjer.

Oblast interesovanja Gorana Vukova je usmerena ka razvoju softverskih alata i programskih prevodioca kao sto je LLVM.

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
 
Pon Uto Sre Čet Pet