You are here

Osnovne informacije
Biografija

Dejan Nađ je rođen 27.11.1990. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Elektrotehnika i računarstvo započeo je 2010. godine, nakon završene Elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu. Osnovne akademske studije je završio 2014. godine sa prosekom 9.70 (devet i 70/100).
Diplomski rad, pod nazivom “Realizacija sistema u cloud okruženju za kreiranje profila korisnika digitalnih televizijskih prijemnika” odbranio je u junu 2014, i bio ocenjen ocenom 10 (deset).
Master studije na temu "Metode integracije grafičkog korisničkog interfejsa sa softverom hibridnog srednjeg sloja za digitalne televizijske uređaje na primeru Android TV platforme" završava 2015. sa ocenom 10 (deset).
Bio je stipendista naučno-istraživačkog instituta RT-RK od 2012. godine a od 2014. je zaposlen na institutu kao inženjer.
Autor je ili koautor 9 naučnih radova objavljenih na domaćim ili stranim konferencijama.

 

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet