You are here

Osnovne informacije

MSc Darko Dejanović
Telefon: 
4801 259
Email: 
darko.dejanovic@rt-rk.com
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Darko Dejanović je rođen u Karlovcu 15. septembra 1990. godine. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je 2009. godine gde je i završio osnovne akademske i master studije, studijski program Računarstvo i automatika.

Kao deo AMUSE istraživačkog tima na institutu za Računarsku tehniku i računarske komunikacije radio je na razvoju novih tehnologija iz oblasti digitalne televizije. Na katedri za Računarsku tehniku i računarske komunikacije 2013. godine odbranio je diplomski rad pod nazivom "Jedno rešenje distribucije digitalnog TV sadržaja na uređaje u lokalnim mrežama", a 2014. godine odbranio je diplomski master rad pod nazivom "Proširenje programske podrške DTV prijemnika za višekorisničku upotrebu".

Školske 2014/2015. godine upisuje master studije na Inženjerski menadžmentu, studijski program Projektni menadžment. Na katedri za Inženjerski menadžment 2016. godine odbranio je diplomski master rad pod nazivom "Hibridni radni okvir za upravljanje razvojem programske podrške zasnovanom na Lean i Scrum metodologijama".
Asistent je na nekoliko predmeta: Algoritmi i arhitekture DSP 1, Programska podrška u televiziji i obradi slike 2 i Projektovanje algoritama.

Istraživački interes Darka Dejanovića usmeren je ka programskoj prodršci u realnom vremenu, digitalnoj televiziji, upravljanje projektima u IT sektoru (agilne i hibridne metodologije) i uticaj rizika na faze projekata.