You are here

Osnovne informacije

MSc Đorđe Juhas
Asistent
Telefon: 
4801 115
Email: 
djordje.juhas@rt-rk.com
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Đorđe Juhas rođen je 19.06.1986. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirao je 2013. godine na smeru Energetika, elektronika i telekomunikacije, odbranivši diplomski rad pod nazvivom „Propeler LED displej“. Master studije završio je 2016. godine, odbranivši master rad pod nazivom „ Pametni nosivi uređaj sa prikupljanjem energije iz okoline za praćenje parametara u okruženju korisnika “.

Nakon završetka osnovnih studija od januara do oktobra 2014. godine honorarno je radio za firmu Novatronik d.o.o. na razvoju softvera za „Stanični LED displej“ na ARM platformi baziranoj na LPC1788 Cortex M3 mikrokontroleru. Od oktobra 2014. godine do avgusta 2015. godine bio je stipendista na Istraživačko-razvojnom institutu RT-RK za sisteme zasnovane na računarima., a od avgusta 2015. godine zaposlen je na institutu kao FPGA inženjer.