You are here

Osnovne informacije

Doc. dr Dušan Majstorović
docent
Telefon: 
4801 159
Email: 
dusan.majstorovic@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Diplomirao 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije. Doktorsku disertaciju odbranio 2012. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Računarstvo i automatika.

Od 2007. godine u radnom odnosu na mestu saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od 2009. godine u radnom odnosu na mestu asistenta-mastera za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od 2012. godine u radnom odnosu na mestu docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2005. godine je angažovan kao spoljni saradnik u kompaniji RT-RK d.o.o. iz Novog Sada koja se bavi razvojem sistema zasnovanih na računaru. Istraživački interes Dušana Majstorovića je usmeren ka projektovanju i verifikaciji digitalnih sistema baziranih na programibilnim sekvencijalnim mrežama (FPGA), sa posebnim akcentom na projektovanje sistema za rad u realnom vremenu.

Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih projekata. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru